Sakrament przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, jest to pierwszy sakrament jaki dziecko przyjmuje w pełni świadomie. Przyjęcie komunii po raz pierwszy jest poprzedzone szeregiem spotkań w szkole i kościele. Dziecko uczy się obcować z Panem Bogiem oraz czynnie uczestniczy we Mszy Świętej. By odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia niezbędny jest zakup odpowiednich dewocjonaliów. Przygotowanie do […]